Back to Locator
Mukuru Info Office

Mukuru Information Office: Mabopane

ADDRESS:
KFC Soshanguve Plaza, Buuitekant Street Block XX, Soshanguve, Mabopane
Pretoria 152
South Africa
Phone: (+27) 86 001 8555
Email: [email protected]